Interface IFontsSubsystem

IFontsSubsystem interface

Implementera detta gränssnitt om du vill styra hur Aspose.Note hämtar teckensnitt när du sparar ett dokument.

public interface IFontsSubsystem

Metoder

namnBeskrivning
GetFontFamily(string)Får teckensnittsfamilj.

Se även