Aspose.Note.Importing

DenImportingnamnutrymmet innehåller klasser som tillhandahåller api för att importera innehåll från dokument i PDF-format.

Klasser

Klass Beskrivning
PdfImporter Klassen som tillhandahåller api för att importera innehåll från dokument i PDF-format. API:et gör det möjligt att importera från PDF-dokument som finns antingen i en fil eller i en ström med angivna alternativ. Importalternativen skickas medPdfImportOptions .
PdfImportOptions Gör det möjligt att ange alternativ vid import av innehåll från PDF-dokument.