Aspose.Note.Importing

DenImporting namnutrymmet innehåller klasser som tillhandahåller api för att importera innehåll från dokument i PDF-format.

Klasser

KlassBeskrivning
PdfImporterKlassen som tillhandahåller api för att importera innehåll från dokument i PDF-format. API:n gör det möjligt att importera från PDF-dokument som finns antingen i en fil eller i en ström med angivna alternativ. Importalternativen skickas medPdfImportOptions .
PdfImportOptionsGör det möjligt att ange alternativ vid import av innehåll från PDF-dokument.