Aspose.Note.Saving.Html

DenHtml namnutrymmet innehåller klasser som sparar till HTML-format.

Klasser

KlassBeskrivning
CssSavingArgsTillhandahåller data för CssSaving-händelse.
FontSavingArgsTillhandahåller data för FontSaving-händelse.
ImageSavingArgsTillhandahåller data för ImageSaving-händelse.
PageSavingArgsTillhandahåller data för PageSaving-händelse.
ResourceSavingArgsTillhandahåller data för ResourceSaving-händelse.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
ICssSavingCallbackImplementera detta gränssnitt om du vill styra hur Aspose.Note sparar CSS (Cascading Style Sheet) när du sparar ett dokument till HTML.
IFontSavingCallbackImplementera detta gränssnitt om du vill styra hur Aspose.Note sparar teckensnitt när du sparar ett dokument till HTML.
IImageSavingCallbackImplementera detta gränssnitt om du vill kontrollera hur Aspose.Note sparar bilder när du sparar ett dokument till HTML.
IPageSavingCallbackImplementera detta gränssnitt om du vill kontrollera hur Aspose.Note sparar separata sidor.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
FontFaceTypeRäknar upp teckensnittstyper
HtmlImageTypeRepresenterar HTML-bildtyp.
ResourceExportTypeRäknar upp hur en resurs kan exporteras