Aspose.Note.Saving.Html

DenHtml namnutrymmet innehåller klasser som sparar till HTML-format.

Klasser

Klass Beskrivning
CssSavingArgs Tillhandahåller data för CssSaving-händelse.
FontSavingArgs Tillhandahåller data för FontSaving-händelse.
ImageSavingArgs Tillhandahåller data för ImageSaving-händelse.
PageSavingArgs Tillhandahåller data för PageSaving-händelse.
ResourceSavingArgs Tillhandahåller data för ResourceSaving-händelse.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
ICssSavingCallback Implementera detta gränssnitt om du vill styra hur Aspose.Note sparar CSS (Cascading Style Sheet) när du sparar ett dokument till HTML.
IFontSavingCallback Implementera detta gränssnitt om du vill styra hur Aspose.Note sparar teckensnitt när du sparar ett dokument till HTML.
IImageSavingCallback Implementera detta gränssnitt om du vill kontrollera hur Aspose.Note sparar bilder när du sparar ett dokument till HTML.
IPageSavingCallback Implementera detta gränssnitt om du vill kontrollera hur Aspose.Note sparar separata sidor.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
FontFaceType Räknar upp teckensnittstyper
HtmlImageType Representerar HTML-bildtyp.
ResourceExportType Räknar upp hur en resurs kan exporteras