CssSavingArgs

CssSavingArgs class

Tillhandahåller data för CssSaving-händelse.

public class CssSavingArgs : ResourceSavingArgs

Egenskaper

namn Beskrivning
Document { get; } Hämtar det sparande dokumentet.
FileName { get; } Hämtar filnamnet.
KeepStreamOpen { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om strömmen ska hållas öppen.
Stream { get; set; } Hämtar eller ställer in strömmen som används för att lagra resursen.
Uri { get; set; } Hämtar eller ställer in Uri:n för åtkomst till lagrad resurs.

Se även