FontFaceType

FontFaceType enumeration

Räknar upp teckensnittstyper

[Flags]
public enum FontFaceType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
NotSpecified 0 Teckensnittstypen är inte specificerad
Ttf 1 Den sanna typen fot
Eot 2 Eot font
Woff 4 The woff font

Se även