FontSavingArgs

FontSavingArgs class

Tillhandahåller data för FontSaving-händelse.

public class FontSavingArgs : ResourceSavingArgs

Egenskaper

namn Beskrivning
Document { get; } Hämtar det sparande dokumentet.
FileName { get; } Hämtar filnamnet.
FontFamilyName { get; } Hämtar efternamnet på teckensnittet som ska sparas.
IsBold { get; } Får ett värde som indikerar om teckensnittet som sparas är fetstilt.
IsItalic { get; } Får ett värde som anger om teckensnittet som sparas är kursivt.
KeepStreamOpen { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om strömmen ska hållas öppen.
Stream { get; set; } Hämtar eller ställer in strömmen som används för att lagra resursen.
Uri { get; set; } Hämtar eller ställer in Uri:n för åtkomst till lagrad resurs.

Se även