IsBold

FontSavingArgs.IsBold property

Får ett värde som indikerar om teckensnittet som sparas är fetstilt.

public bool IsBold { get; }

Se även