IsItalic

FontSavingArgs.IsItalic property

Får ett värde som anger om teckensnittet som sparas är kursivt.

public bool IsItalic { get; }

Se även