HtmlImageType

HtmlImageType enumeration

Representerar HTML-bildtyp.

public enum HtmlImageType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Jpeg 0 JPEG JFIF.
Png 1 Portabel nätverksgrafik.
Bmp 2 Windows Bitmap.
Gif 3 Gif-bildformat
Tiff 4 Tiff-bildformat
Svg 5 SVG-bildformat
Svgz 6 Komprimerad SVG
Unknown 7 Okänt format

Se även