ICssSavingCallback

ICssSavingCallback interface

Implementera detta gränssnitt om du vill styra hur Aspose.Note sparar CSS (Cascading Style Sheet) när du sparar ett dokument till HTML.

public interface ICssSavingCallback

Metoder

namn Beskrivning
CssSaving(CssSavingArgs) Anropas när Aspose.Note sparar en CSS (Cascading Style Sheet).

Se även