IFontSavingCallback

IFontSavingCallback interface

Implementera detta gränssnitt om du vill styra hur Aspose.Note sparar teckensnitt när du sparar ett dokument till HTML.

public interface IFontSavingCallback

Metoder

namn Beskrivning
FontSaving(FontSavingArgs) Anropas när Aspose.Note sparar ett teckensnitt.

Se även