IImageSavingCallback

IImageSavingCallback interface

Implementera detta gränssnitt om du vill kontrollera hur Aspose.Note sparar bilder när du sparar ett dokument till HTML.

public interface IImageSavingCallback

Metoder

namn Beskrivning
ImageSaving(ImageSavingArgs) Anropas när Aspose.Note sparar en bild.

Se även