ImageSaving

IImageSavingCallback.ImageSaving method

Anropas när Aspose.Note sparar en bild.

public void ImageSaving(ImageSavingArgs args)
Parameter Typ Beskrivning
args ImageSavingArgs Sparar parametrar.

Se även