IPageSavingCallback

IPageSavingCallback interface

Implementera detta gränssnitt om du vill kontrollera hur Aspose.Note sparar separata sidor.

public interface IPageSavingCallback

Metoder

namn Beskrivning
PageSaving(PageSavingArgs) Anropas när Aspose.Note sparar en separat sida.

Se även