Class PageSavingArgs

PageSavingArgs class

Tillhandahåller data för PageSaving-händelse.

public class PageSavingArgs : ResourceSavingArgs

Egenskaper

namnBeskrivning
Document { get; }Hämtar det sparande dokumentet.
FileName { get; }Hämtar filnamnet.
KeepStreamOpen { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om strömmen ska hållas öppen.
PageIndex { get; }Aktuellt sidindex.
Stream { get; set; }Hämtar eller ställer in strömmen som används för att lagra resursen.
Uri { get; set; }Hämtar eller ställer in Uri:n för åtkomst till lagrad resurs.

Se även