ResourceExportType

ResourceExportType enumeration

Räknar upp hur en resurs kan exporteras

public enum ResourceExportType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
NoExport 0 Resursen är skipped
ExportAsStream 1 Resursen exporteras till en ström.
ExportEmbedded 2 Resursen som exporteras som base64-kodat värde till HTML page

Se även