KeepStreamOpen

ResourceSavingArgs.KeepStreamOpen property

Hämtar eller ställer in ett värde som anger om strömmen ska hållas öppen.

public bool KeepStreamOpen { get; set; }

Se även