ResourceSavingArgs.Stream

ResourceSavingArgs.Stream property

Hämtar eller ställer in strömmen som används för att lagra resursen.

public Stream Stream { get; set; }

Se även