ResourceSavingArgs.Uri

ResourceSavingArgs.Uri property

Hämtar eller ställer in Uri:n för åtkomst till lagrad resurs.

public string Uri { get; set; }

Se även