Enum PdfImageCompression

PdfImageCompression enumeration

Anger vilken typ av komprimering som tillämpas på bilder i PDF-filen.

public enum PdfImageCompression

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None1Ingen komprimering används när bilder sparas.
Auto0Väljer automatiskt den lämpligaste komprimeringen för varje bild.
Jpeg6Jpeg-komprimering. Stöder inte transparens.
Flate3Flate komprimering (förlustfri).

Se även