PdfImageCompression

PdfImageCompression enumeration

Anger vilken typ av komprimering som tillämpas på bilder i PDF-filen.

public enum PdfImageCompression

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 1 Ingen komprimering används när bilder sparas.
Auto 0 Väljer automatiskt den lämpligaste komprimeringen för varje bild.
Jpeg 6 Jpeg-komprimering. Stöder inte transparens.
Flate 3 Flate komprimering (förlustfri).

Se även