Aspose.Note.Saving

DenSaving namnutrymmet innehåller klasser som sparar i olika format.

Klasser

KlassBeskrivning
AlwaysSplitObjectsAlgorithmDelar ett objekt i flera delar om det inte får plats på originalsidan.
HtmlSaveOptionsGör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar dokument i HTML-format.
ImageBinarizationOptionsAlternativ för bildens binarisering.
ImageSaveOptionsGör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du renderar dokumentsidor till bilder.
KeepPartAndCloneSolidObjectToNextPageAlgorithmLägger till objektets övre del längst ner på sidan och klonar hela objektet till nästa sida om det inte får plats på originalsidan.
KeepSolidObjectsAlgorithmFlyttar hela objektet till nästa sida om det inte får plats på originalsidan.
NotebookHtmlSaveOptionsGör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar anteckningsboken i HTML-format.
NotebookImageSaveOptionsGör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du renderar anteckningsboksidor till bilder.
NotebookOneSaveOptionsGör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar anteckningsboken i OneNote-format.
NotebookPdfSaveOptionsGör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du renderar anteckningsboksidor till PDF.
NotebookSaveOptionsEn abstrakt basklass som representerar anteckningsbokens sparalternativ för ett visst format.
NotebookSaveOptions<TDocumentSaveOptions>En abstrakt basklass som representerar anteckningsbokens sparalternativ för ett visst format och ger gemensamma sparalternativ för alla underordnade dokumentnoder.
OneSaveOptionsGör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar dokument i OneNote-format.
PageSettingsRepresenterar layoutinställningarna för en sida.
PageSplittingAlgorithmBasklass för att dela ett objekt om det inte passar på originalsidan.
PdfSaveOptionsGör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du renderar dokumentsidor till PDF.
PrintOptionsAlternativ som används för att skriva ut ett dokument.
SaveOptionsEn abstrakt basklass som representerar dokumentsparalternativ för ett visst format.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
BinarizationMethodAnger binariseringsmetod för en bild.
ColorModeBildens färgläge.
TiffCompressionAnger vilken typ av komprimering som ska användas när ett dokument sparas i TIFF-format.