AlwaysSplitObjectsAlgorithm

AlwaysSplitObjectsAlgorithm class

Delar ett objekt i flera delar om det inte får plats på originalsidan.

public class AlwaysSplitObjectsAlgorithm : PageSplittingAlgorithm

Konstruktörer

namn Beskrivning
AlwaysSplitObjectsAlgorithm() Default_Constructor

Exempel

När långa OneNote-sidor sparas i pdf-format delas de upp på sidor. Exemplet visar hur man konfigurerar uppdelningslogiken för objekt som finns på sidavbrott.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Ladda dokumentet i Aspose.Note.
Document doc = new Document(dataDir + "Aspose.one");
var pdfSaveOptions = new PdfSaveOptions();
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new AlwaysSplitObjectsAlgorithm();
// Eller
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepPartAndCloneSolidObjectToNextPageAlgorithm();
// Eller
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm();

float heightLimitOfClonedPart = 500;
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepPartAndCloneSolidObjectToNextPageAlgorithm(heightLimitOfClonedPart);
// Eller
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm(heightLimitOfClonedPart);

pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm(100);
// Eller
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm(400);

dataDir = dataDir + "UsingKeepSOlidObjectsAlgorithm_out.pdf";
doc.Save(dataDir);

Se även