NotebookImageSaveOptions

NotebookImageSaveOptions class

Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du renderar anteckningsboksidor till bilder.

public class NotebookImageSaveOptions : NotebookSaveOptions<ImageSaveOptions>

Konstruktörer

namn Beskrivning
NotebookImageSaveOptions(SaveFormat) Initierar en ny instans avNotebookImageSaveOptions class.

Egenskaper

namn Beskrivning
DeferredSaving { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om underordnade documents ska sparas explicit.
DocumentSaveOptions { get; }
Flatten { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om anteckningsbokens barnhierarki sparas tillplattad.
override SaveFormat { get; }

Metoder

namn Beskrivning
override GetDocumentSaveOptions()

Exempel

Visar hur man sparar tillplattad anteckningsbok i pdf-format.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_NoteBook();

// Ladda en OneNote-anteckningsbok
var notebook = new Notebook(dataDir + "Notizbuch �ffnen.onetoc2");

// Spara anteckningsboken
dataDir = dataDir + "ConvertToPDFAsFlattened_out.pdf";
notebook.Save(
  dataDir,
  new NotebookPdfSaveOptions
  {
    Flatten = true
  });

Visar hur du sparar anteckningsboken som bild med angivna alternativ.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_NoteBook();

// Ladda en OneNote-anteckningsbok
var notebook = new Notebook(dataDir + "Notizbuch �ffnen.onetoc2");

var notebookSaveOptions = new NotebookImageSaveOptions(SaveFormat.Png);

var documentSaveOptions = notebookSaveOptions.DocumentSaveOptions;

documentSaveOptions.Resolution = 400;

dataDir = dataDir + "ConvertToImageWithOptions_out.png";

// Spara anteckningsboken
notebook.Save(dataDir, notebookSaveOptions);

Visar hur man sparar tillplattad anteckningsbok som bild.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_NoteBook();

// Ladda en OneNote-anteckningsbok
var notebook = new Notebook(dataDir + "Notizbuch öffnen.onetoc2");

var notebookSaveOptions = new NotebookImageSaveOptions(SaveFormat.Png);

var documentSaveOptions = notebookSaveOptions.DocumentSaveOptions;

documentSaveOptions.Resolution = 400;
notebookSaveOptions.Flatten = true;

dataDir = dataDir + "ConvertToImageAsFlattenedNotebook_out.png";

// Spara anteckningsboken
notebook.Save(dataDir, notebookSaveOptions);

Se även