NotebookOneSaveOptions

NotebookOneSaveOptions class

Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar anteckningsboken i OneNote-format.

public class NotebookOneSaveOptions : NotebookSaveOptions<OneSaveOptions>

Konstruktörer

namn Beskrivning
NotebookOneSaveOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
DeferredSaving { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om underordnade documents ska sparas explicit.
DocumentSaveOptions { get; }
Flatten { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om anteckningsbokens barnhierarki sparas tillplattad.
override SaveFormat { get; }

Metoder

namn Beskrivning
override GetDocumentSaveOptions()

Se även