NotebookPdfSaveOptions

NotebookPdfSaveOptions class

Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du renderar anteckningsboksidor till PDF.

public class NotebookPdfSaveOptions : NotebookSaveOptions<PdfSaveOptions>

Konstruktörer

namn Beskrivning
NotebookPdfSaveOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
DeferredSaving { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om underordnade documents ska sparas explicit.
DocumentSaveOptions { get; }
Flatten { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om anteckningsbokens barnhierarki sparas tillplattad.
override SaveFormat { get; }

Metoder

namn Beskrivning
override GetDocumentSaveOptions()

Exempel

Visar hur du sparar anteckningsboken i pdf-format med angivna alternativ.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_NoteBook();

// Ladda en OneNote-anteckningsbok
var notebook = new Notebook(dataDir + "Notizbuch �ffnen.onetoc2");

var notebookSaveOptions = new NotebookPdfSaveOptions();

var documentSaveOptions = notebookSaveOptions.DocumentSaveOptions;

documentSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm();

dataDir = dataDir + "ConvertToPDF_out.pdf";

// Spara anteckningsboken
notebook.Save(dataDir, notebookSaveOptions);

Se även