NotebookSaveOptionsTDocumentSaveOptions

NotebookSaveOptions<TDocumentSaveOptions> class

En abstrakt basklass som representerar anteckningsbokens sparalternativ för ett visst format och ger gemensamma sparalternativ för alla underordnade dokumentnoder.

public abstract class NotebookSaveOptions<TDocumentSaveOptions> : NotebookSaveOptions
    where TDocumentSaveOptions : SaveOptions
Parameter Beskrivning
TDocumentSaveOptions Spara alternativen för alla anteckningsbokens underordnade dokument.

Egenskaper

namn Beskrivning
DeferredSaving { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om underordnade documents ska sparas explicit.
DocumentSaveOptions { get; } Hämtar eller ställer in sparalternativ för alla anteckningsbokens underordnade dokument.
Flatten { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om anteckningsbokens barnhierarki sparas tillplattad.
override SaveFormat { get; } Hämtar formatet som anteckningsboken sparas i.

Metoder

namn Beskrivning
override GetDocumentSaveOptions() Får sparalternativen för alla anteckningsbokens underordnade dokument.

Exempel

Visar hur du sparar anteckningsboken i pdf-format med angivna alternativ.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_NoteBook();

// Ladda en OneNote-anteckningsbok
var notebook = new Notebook(dataDir + "Notizbuch �ffnen.onetoc2");

var notebookSaveOptions = new NotebookPdfSaveOptions();

var documentSaveOptions = notebookSaveOptions.DocumentSaveOptions;

documentSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm();

dataDir = dataDir + "ConvertToPDF_out.pdf";

// Spara anteckningsboken
notebook.Save(dataDir, notebookSaveOptions);

Se även