NotebookSaveOptions

NotebookSaveOptions class

En abstrakt basklass som representerar anteckningsbokens sparalternativ för ett visst format.

public abstract class NotebookSaveOptions

Egenskaper

namn Beskrivning
DeferredSaving { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om underordnade documents ska sparas explicit.
Flatten { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om anteckningsbokens barnhierarki sparas tillplattad.
abstract SaveFormat { get; } Hämtar formatet som anteckningsboken sparas i.

Metoder

namn Beskrivning
abstract GetDocumentSaveOptions() Får sparalternativen för alla anteckningsbokens underordnade dokument.

Exempel

Visar hur man sparar tillplattad anteckningsbok i pdf-format.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_NoteBook();

// Ladda en OneNote-anteckningsbok
var notebook = new Notebook(dataDir + "Notizbuch �ffnen.onetoc2");

// Spara anteckningsboken
dataDir = dataDir + "ConvertToPDFAsFlattened_out.pdf";
notebook.Save(
  dataDir,
  new NotebookPdfSaveOptions
  {
    Flatten = true
  });

Visar hur du sparar anteckningsboken i pdf-format med angivna alternativ.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_NoteBook();

// Ladda en OneNote-anteckningsbok
var notebook = new Notebook(dataDir + "Notizbuch �ffnen.onetoc2");

var notebookSaveOptions = new NotebookPdfSaveOptions();

var documentSaveOptions = notebookSaveOptions.DocumentSaveOptions;

documentSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm();

dataDir = dataDir + "ConvertToPDF_out.pdf";

// Spara anteckningsboken
notebook.Save(dataDir, notebookSaveOptions);

Visar hur man sparar tillplattad anteckningsbok som bild.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_NoteBook();

// Ladda en OneNote-anteckningsbok
var notebook = new Notebook(dataDir + "Notizbuch öffnen.onetoc2");

var notebookSaveOptions = new NotebookImageSaveOptions(SaveFormat.Png);

var documentSaveOptions = notebookSaveOptions.DocumentSaveOptions;

documentSaveOptions.Resolution = 400;
notebookSaveOptions.Flatten = true;

dataDir = dataDir + "ConvertToImageAsFlattenedNotebook_out.png";

// Spara anteckningsboken
notebook.Save(dataDir, notebookSaveOptions);

Se även