OneSaveOptions

OneSaveOptions class

Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar dokument i OneNote-format.

public sealed class OneSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
OneSaveOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
DocumentPassword { get; set; } Hämtar eller ställer in ett lösenord för att kryptera dokumentinnehållet.
FontsSubsystem { get; set; } Hämtar eller ställer in teckensnittets inställningar som ska användas medan de sparas
PageCount { get; set; } Hämtar eller ställer in antalet sidor som ska sparas. Som standard ärMaxValue vilket innebär att alla sidor i dokumentet kommer att renderas.
PageIndex { get; set; } Hämtar eller ställer in indexet för den första sidan som ska sparas. Som standard är 0.
SaveFormat { get; } Hämtar formatet som dokumentet sparas i.

Exempel

Visar hur man sparar dokument med kryptering.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_NoteBook();

Document document = new Document();
document.Save(dataDir + "CreatingPasswordProtectedDoc_out.one", new OneSaveOptions() { DocumentPassword = "pass" });

Visar hur man sparar ett dokument med OneSaveOptions.

string inputFile = "Sample1.one";
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
string outputFile = "SaveDocToOneNoteFormatUsingOneSaveOptions_out.one";

Document document = new Document(dataDir + inputFile);

document.Save(dataDir + outputFile, new OneSaveOptions());

Se även