PdfSaveOptions

PdfSaveOptions class

Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du renderar dokumentsidor till PDF.

public sealed class PdfSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
PdfSaveOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
FontsSubsystem { get; set; } Hämtar eller ställer in teckensnittets inställningar som ska användas medan de sparas
ImageCompression { get; set; } Hämtar eller ställer in typen av komprimering som tillämpas på bilder i PDF-filen.
JpegQuality { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som bestämmer kvaliteten på JPEG-bilderna i PDF-dokumentet. Värdet kan variera från 0 till 100 där 0 betyder sämsta kvalitet men maximal komprimering och 100 betyder bästa kvalitet men minsta komprimering.
PageCount { get; set; } Hämtar eller ställer in antalet sidor som ska sparas. Som standard ärMaxValue vilket innebär att alla sidor i dokumentet kommer att renderas.
PageIndex { get; set; } Hämtar eller ställer in indexet för den första sidan som ska sparas. Som standard är 0.
PageSplittingAlgorithm { get; set; } Hämtar eller ställer in algoritm som används för siddelning.
SaveFormat { get; } Hämtar formatet som dokumentet sparas i.

Exempel

Visar hur du sparar anteckningsboken i pdf-format med angivna alternativ.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_NoteBook();

// Ladda en OneNote-anteckningsbok
var notebook = new Notebook(dataDir + "Notizbuch �ffnen.onetoc2");

var notebookSaveOptions = new NotebookPdfSaveOptions();

var documentSaveOptions = notebookSaveOptions.DocumentSaveOptions;

documentSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm();

dataDir = dataDir + "ConvertToPDF_out.pdf";

// Spara anteckningsboken
notebook.Save(dataDir, notebookSaveOptions);

När långa OneNote-sidor sparas i pdf-format delas de upp på sidor. Exemplet visar hur man konfigurerar uppdelningslogiken för objekt som finns på sidavbrott.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Ladda dokumentet i Aspose.Note.
Document doc = new Document(dataDir + "Aspose.one");

var pdfSaveOptions = new PdfSaveOptions();

pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepPartAndCloneSolidObjectToNextPageAlgorithm(100);
// eller
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepPartAndCloneSolidObjectToNextPageAlgorithm(400);

dataDir = dataDir + "PageSplittUsingKeepPartAndCloneSolidObjectToNextPageAlgorithm_out.pdf";
doc.Save(dataDir);

Visar hur man sparar ett dokument i pdf-format.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Ladda dokumentet i Aspose.Note.
Document oneFile = new Document(dataDir + "Aspose.one");

// Initiera PdfSaveOptions-objekt
PdfSaveOptions opts = new PdfSaveOptions
             {
               // Ställ in sidindex för första sidan som ska sparas
               PageIndex = 0,

               // Ställ in sidantal
               PageCount = 1,
             };

// Spara dokumentet som PDF
dataDir = dataDir + "SaveRangeOfPagesAsPDF_out.pdf";
oneFile.Save(dataDir, opts);

Visar hur man sparar ett dokument i pdf-format med specifika inställningar.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Ladda dokumentet i Aspose.Note.
Document doc = new Document(dataDir + "Aspose.one");

// Initiera PdfSaveOptions-objekt
PdfSaveOptions opts = new PdfSaveOptions
             {
               // Använd Jpeg-komprimering
               ImageCompression = Saving.Pdf.PdfImageCompression.Jpeg,

               // Kvalitet för JPEG-komprimering
               JpegQuality = 90
             };

dataDir = dataDir + "Document.SaveWithOptions_out.pdf";
doc.Save(dataDir, opts);

När långa OneNote-sidor sparas i pdf-format delas de upp på sidor. Exemplet visar hur man konfigurerar uppdelningslogiken för objekt som finns på sidavbrott.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Ladda dokumentet i Aspose.Note.
Document doc = new Document(dataDir + "Aspose.one");
var pdfSaveOptions = new PdfSaveOptions();
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new AlwaysSplitObjectsAlgorithm();
// Eller
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepPartAndCloneSolidObjectToNextPageAlgorithm();
// Eller
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm();

float heightLimitOfClonedPart = 500;
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepPartAndCloneSolidObjectToNextPageAlgorithm(heightLimitOfClonedPart);
// Eller
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm(heightLimitOfClonedPart);

pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm(100);
// Eller
pdfSaveOptions.PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm(400);

dataDir = dataDir + "UsingKeepSOlidObjectsAlgorithm_out.pdf";
doc.Save(dataDir);

Se även