PrintOptions

PrintOptions class

Alternativ som används för att skriva ut ett dokument.

public class PrintOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
PrintOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
DocumentName { get; set; } Hämtar eller ställer in dokumentnamnet som ska visas (till exempel i en utskriftsstatusdialogruta eller skrivarkö) under utskrift av dokumentet.
PageSplittingAlgorithm { get; set; } Hämtar eller ställer in algoritm som används för siddelning.
PrinterSettings { get; set; } Hämtar eller ställer in skrivarinställningarna.
Resolution { get; set; } Hämtar eller ställer in upplösningen för de genererade bilderna, i punkter per tum.

Exempel

Visar hur man skickar dokument till en skrivare med standard Windows-dialogruta med angivna alternativ.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

var document = new Aspose.Note.Document(dataDir + "Aspose.one");

var printerSettings = new PrinterSettings() { FromPage = 0, ToPage = 10 };
printerSettings.DefaultPageSettings.Landscape = true;
printerSettings.DefaultPageSettings.Margins = new System.Drawing.Printing.Margins(50, 50, 150, 50);

document.Print(new PrintOptions()
        {
          PrinterSettings = printerSettings,
          Resolution = 1200,
          PageSplittingAlgorithm = new KeepSolidObjectsAlgorithm(),
          DocumentName = "Test.one"
        });

Se även