SaveOptions

SaveOptions class

En abstrakt basklass som representerar dokumentsparalternativ för ett visst format.

public abstract class SaveOptions

Egenskaper

namn Beskrivning
FontsSubsystem { get; set; } Hämtar eller ställer in teckensnittets inställningar som ska användas medan de sparas
PageCount { get; set; } Hämtar eller ställer in antalet sidor som ska sparas. Som standard ärMaxValue vilket innebär att alla sidor i dokumentet kommer att renderas.
PageIndex { get; set; } Hämtar eller ställer in indexet för den första sidan som ska sparas. Som standard är 0.
SaveFormat { get; } Hämtar formatet som dokumentet sparas i.

Se även