TiffCompression

TiffCompression enumeration

Anger vilken typ av komprimering som ska användas när ett dokument sparas i TIFF-format.

public enum TiffCompression

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 1 Anger ingen komprimering.
Rle 2 Anger RLE-komprimering.
Ccitt3 3 Anger CCITT Group 3-faxkodning.
Ccitt4 4 Anger CCITT Group 4-faxkodning.
Lzw 5 Anger LZW-komprimering.
PackBits 32773 Anger Macintosh RLE-komprimering.
Jpeg 7 Anger JPEG DCT-komprimering.

Exempel

Visar hur man sparar ett dokument som bild i Tiff-format med PackBits-komprimering.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Ladda dokumentet i Aspose.Note.
Document oneFile = new Document(Path.Combine(dataDir, "Aspose.one"));

var dst = Path.Combine(dataDir, "SaveToTiffUsingPackBitsCompression.tiff");

// Spara dokumentet.
oneFile.Save(dst, new ImageSaveOptions(SaveFormat.Tiff)
           {
             TiffCompression = TiffCompression.PackBits
           });

Visar hur man sparar ett dokument som bild i Tiff-format med Jpeg-komprimering.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Ladda dokumentet i Aspose.Note.
Document oneFile = new Document(Path.Combine(dataDir, "Aspose.one"));

var dst = Path.Combine(dataDir, "SaveToTiffUsingJpegCompression.tiff");

// Spara dokumentet.
oneFile.Save(dst, new ImageSaveOptions(SaveFormat.Tiff)
           {
             TiffCompression = TiffCompression.Jpeg,
             Quality = 93
           });

Visar hur man sparar ett dokument som bild i Tiff-format med hjälp av CCITT Group 3-faxkomprimering.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Ladda dokumentet i Aspose.Note.
Document oneFile = new Document(Path.Combine(dataDir, "Aspose.one"));

var dst = Path.Combine(dataDir, "SaveToTiffUsingCcitt3Compression.tiff");

// Spara dokumentet.
oneFile.Save(dst, new ImageSaveOptions(SaveFormat.Tiff)
           {
             ColorMode = ColorMode.BlackAndWhite,
             TiffCompression = TiffCompression.Ccitt3
           });

Se även