Document

Document()

Initierar en ny instans avDocument class. Skapar ett tomt OneNote-dokument.

public Document()

Se även


Document(string)

Initierar en ny instans avDocument class. Öppnar ett befintligt OneNote-dokument från en fil.

public Document(string filePath)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Filsökvägen.

Undantag

undantag skick
UnsupportedFileFormatException Dokumentformatet känns inte igen eller stöds inte.
FileCorruptedException Dokumentet verkar vara skadat och kan inte laddas.
IncorrectPasswordException Dokumentet är krypterat och kräver ett lösenord för att öppnas, men du har angett ett felaktigt lösenord.
InvalidOperationException Det finns ett problem med dokumentet och det bör rapporteras till Aspose.Note-utvecklare.
IOException Det finns ett input/output undantag.

Se även


Document(string, LoadOptions)

Initierar en ny instans avDocument class. Öppnar ett befintligt OneNote-dokument från en fil. Tillåter att ange ytterligare alternativ såsom ett krypteringslösenord.

public Document(string filePath, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Filsökvägen.
loadOptions LoadOptions Alternativ som används för att ladda ett dokument. Kan vara null.

Undantag

undantag skick
UnsupportedFileFormatException Dokumentformatet känns inte igen eller stöds inte.
FileCorruptedException Dokumentet verkar vara skadat och kan inte laddas.
IncorrectPasswordException Dokumentet är krypterat och kräver ett lösenord för att öppnas, men du har angett ett felaktigt lösenord.
InvalidOperationException Det finns ett problem med dokumentet och det bör rapporteras till Aspose.Note-utvecklare.
IOException Det finns ett input/output undantag.

Se även


Document(Stream)

Initierar en ny instans avDocument class. Öppnar ett befintligt OneNote-dokument från en ström.

public Document(Stream inStream)
Parameter Typ Beskrivning
inStream Stream Strömmen.

Undantag

undantag skick
UnsupportedFileFormatException Dokumentformatet känns inte igen eller stöds inte.
FileCorruptedException Dokumentet verkar vara skadat och kan inte laddas.
IncorrectPasswordException Dokumentet är krypterat och kräver ett lösenord för att öppnas, men du har angett ett felaktigt lösenord.
InvalidOperationException Det finns ett problem med dokumentet och det bör rapporteras till Aspose.Note-utvecklare.
IOException Det finns ett input/output undantag.
ArgumentException Strömmen stöder inte läsning, är null eller är redan stängd.

Se även


Document(Stream, LoadOptions)

Initierar en ny instans avDocument class. Öppnar ett befintligt OneNote-dokument från en ström. Tillåter att ange ytterligare alternativ såsom ett krypteringslösenord.

public Document(Stream inStream, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
inStream Stream Strömmen.
loadOptions LoadOptions Alternativ som används för att ladda ett dokument. Kan vara null.

Undantag

undantag skick
UnsupportedFileFormatException Dokumentformatet känns inte igen eller stöds inte.
FileCorruptedException Dokumentet verkar vara skadat och kan inte laddas.
IncorrectPasswordException Dokumentet är krypterat och kräver ett lösenord för att öppnas, men du har angett ett felaktigt lösenord.
InvalidOperationException Det finns ett problem med dokumentet och det bör rapporteras till Aspose.Note-utvecklare.
IOException Det finns ett input/output undantag.
ArgumentException Strömmen stöder inte läsning, är null eller är redan stängd.

Se även