NodeType

NodeType enumeration

Anger typen av nod.

public enum NodeType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Document 0 Anger att noden är enDocument .
Section 1 Anger att noden är enSection .
Page 2 Anger att noden är enPage .
PageSeries 3 Anger att noden är enPageSeries .
Title 4 Anger att noden är enTitle .
Outline 5 Anger att noden är enOutline .
OutlineElement 6 Anger att noden är enOutlineElement .
Image 7 Anger att noden är enImage .
RichText 8 Anger att noden är enRichText .
OutlineGroup 9 Anger att noden är enOutlineGroup .
AttachedFile 10 Anger att noden är enAttachedFile .
Table 11 Anger att noden är enTable .
TableRow 12 Anger att noden är enTableRow .
TableCell 13 Anger att noden är enTableCell .

Se även