Equals

Equals(object)

Bestämmer om det angivna objektet är lika med det aktuella objektet.

public override bool Equals(object obj)
Parameter Typ Beskrivning
obj Object Objektet.

Returvärde

DenBoolean .

Se även


Equals(NumberList)

Bestämmer om det angivna objektet är lika med det aktuella objektet.

public bool Equals(NumberList other)
Parameter Typ Beskrivning
other NumberList Objektet.

Returvärde

DenBoolean .

Se även