IndexOf

IndexOf(string, int, int, StringComparison)

Returnerar det nollbaserade indexet för den första förekomsten av den angivna strängen i den aktuella instansen.

public int IndexOf(string value, int startIndex, int count, StringComparison comparisonType)
Parameter Typ Beskrivning
value String Värdet.
startIndex Int32 Startsökningspositionen
count Int32 Antalet.
comparisonType StringComparison Typen av sökning som ska användas för den angivna strängen

Returvärde

DenInt32 .

Se även


IndexOf(string, int, StringComparison)

Returnerar det nollbaserade indexet för den första förekomsten av den angivna strängen i den aktuella instansen. Parametrar anger startsökningspositionen i den aktuella strängen och vilken typ av sökning som ska användas för den angivna strängen.

public int IndexOf(string value, int startIndex, StringComparison comparisonType)
Parameter Typ Beskrivning
value String Värdet.
startIndex Int32 Startsökningspositionen
comparisonType StringComparison Typen av sökning som ska användas för den angivna strängen

Returvärde

DenInt32 .

Se även


IndexOf(char, int, int)

Returnerar det nollbaserade indexet för den första förekomsten av det angivna tecknet i den här instansen. Sökningen startar vid en angiven teckenposition och undersöker ett specificerat antal teckenpositioner.

public int IndexOf(char value, int startIndex, int count)
Parameter Typ Beskrivning
value Char Värdet.
startIndex Int32 Startsökningspositionen
count Int32 Antalet.

Returvärde

DenInt32 .

Se även


IndexOf(string, StringComparison)

Returnerar det nollbaserade indexet för den första förekomsten av den angivna strängen i den aktuella instansen. En parameter anger vilken typ av sökning som ska användas för den angivna strängen.

public int IndexOf(string value, StringComparison comparisonType)
Parameter Typ Beskrivning
value String Värdet.
comparisonType StringComparison Typen av sökning som ska användas för den angivna strängen

Returvärde

DenInt32 .

Se även


IndexOf(string, int, int)

Returnerar det nollbaserade indexet för den första förekomsten av den angivna strängen i det här fallet. Sökningen startar vid en angiven teckenposition och undersöker ett specificerat antal teckenpositioner.

public int IndexOf(string value, int startIndex, int count)
Parameter Typ Beskrivning
value String Värdet.
startIndex Int32 Startsökningspositionen
count Int32 Antalet.

Returvärde

DenInt32 .

Se även


IndexOf(char, int)

Returnerar det nollbaserade indexet för den första förekomsten av det angivna Unicode-tecknet i denna sträng. Sökningen startar vid en angiven teckenposition.

public int IndexOf(char value, int startIndex)
Parameter Typ Beskrivning
value Char Värdet.
startIndex Int32 Startsökningspositionen

Returvärde

DenInt32 .

Se även


IndexOf(string)

Returnerar det nollbaserade indexet för den första förekomsten av den angivna strängen i denna instans.

public int IndexOf(string value)
Parameter Typ Beskrivning
value String Värdet.

Returvärde

DenInt32 .

Se även


IndexOf(char)

Returnerar det nollbaserade indexet för den första förekomsten av det angivna Unicode-tecknet i denna sträng.

public int IndexOf(char value)
Parameter Typ Beskrivning
value Char Värdet.

Returvärde

DenInt32 .

Se även


IndexOf(string, int)

Returnerar det nollbaserade indexet för den första förekomsten av den angivna strängen i det här fallet. Sökningen startar vid en angiven teckenposition.

public int IndexOf(string value, int startIndex)
Parameter Typ Beskrivning
value String Värdet.
startIndex Int32 Startsökningspositionen

Returvärde

DenInt32 .

Se även