.NET için Aspose.Note

Ad alanları

ad alanı Tanım
Aspose.Note Note ad alanı, belge yapısını temsil eden sınıfları içerir.
Aspose.Note.Fonts Fonts ad alanı, bir belge için yazı tipi ortamına göre işleme işlevselliği sağlayan sınıfları içerir.
Aspose.Note.Importing Importingad alanı, belgelerden PDF biçimindeki içeriği içe aktarmak için api sağlayan sınıfları içerir.
Aspose.Note.Saving Saving ad alanı, farklı biçimlerde kaydetme gerçekleştiren sınıfları içerir.
Aspose.Note.Saving.Html Html ad alanı, HTML biçiminde kaydetme gerçekleştiren sınıfları içerir.
Aspose.Note.Saving.Pdf Pdf ad alanı, PDF biçiminde kaydetme gerçekleştiren sınıfları içerir.