.NET için Aspose.Note

Ad alanları

ad alanıTanım
Aspose.NoteNote ad alanı, belge yapısını temsil eden sınıflar içerir.
Aspose.Note.FontsFonts ad alanı, bir belge için yazı tipi ortamına göre işleme işlevi sağlayan sınıflar içerir.
Aspose.Note.ImportingImporting ad alanı, PDF biçimindeki belgelerden içerik içe aktarmak için api sağlayan sınıflar içerir.
Aspose.Note.SavingSaving ad alanı, farklı biçimlerde kaydetme gerçekleştiren sınıflar içerir.
Aspose.Note.Saving.HtmlHtml ad alanı, HTML formatına kaydetme gerçekleştiren sınıflar içerir.
Aspose.Note.Saving.PdfPdf ad alanı, PDF formatına kaydetme gerçekleştiren sınıflar içerir.