Aspose.Note.Fonts

Fonts ad alanı, bir belge için yazı tipi ortamına göre işleme işlevi sağlayan sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
DocumentFontsSubsystemAspose.Note.Fonts.FontsSubsystem’ın basit uygulaması. alırFontFamily OS. ‘den nesne
FontsSubsystemAspose.Note.Fonts.IFontsSubsystem interface’i uygulayan temel sınıf. Varsayılan yazı tipi ve yazı tipi ikameleri için işlevsellik sağlar. Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem.FetchFontFamily’nin alınması için mantığı uygulamak üzere türetilmiş bir sınıfta korumalı üye işlevini geçersiz kılFontFamily nesne.

Arayüzler

ArayüzTanım
IFontsSubsystemAspose.Note’un bir belgeyi kaydederken yazı tiplerini nasıl aldığını kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.