Aspose.Note.Fonts

Fonts ad alanı, bir belge için yazı tipi ortamına göre işleme işlevselliği sağlayan sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
DocumentFontsSubsystem Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem’ın basit uygulaması. alırFontFamily OS. ‘den nesne
FontsSubsystem Aspose.Note.Fonts.IFontsSubsystem interface’i uygulayan temel sınıf. Varsayılan yazı tipi ve yazı tipi ikameleri için işlevsellik sağlar. Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem.FetchFontFamily tarafından korunan üye işlevi, alma mantığı uygulamak için türetilmiş bir sınıftaFontFamily nesne.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IFontsSubsystem Aspose.Note’un bir belgeyi kaydederken yazı tiplerini nasıl alacağını kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.