Class FontsSubsystem

FontsSubsystem class

Aspose.Note.Fonts.IFontsSubsystem interface’i uygulayan temel sınıf. Varsayılan yazı tipi ve yazı tipi ikameleri için işlevsellik sağlar. Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem.FetchFontFamily’nin alınması için mantığı uygulamak üzere türetilmiş bir sınıfta korumalı üye işlevini geçersiz kılFontFamily nesne.

public abstract class FontsSubsystem : IFontsSubsystem

Özellikleri

İsimTanım
DefaultFont { get; }Varsayılan yazı tipini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
AddFont(Stream)Yazı tipini ekleyin.
AddFont(string)Yazı tipini ekleyin.
AddFont(Stream, string)Yazı tipini ekleyin.
AddFontSubstitution(string, string)Yazı tipi değişikliğini ekler.
virtual GetFontFamily(string)Yazı tipi ailesini alır.
LoadFontsFromFolder(string)Belirtilen klasördeki tüm TrueType yazı tiplerini dahili koleksiyona yükler.

Ayrıca bakınız