FontsSubsystem.LoadFontsFromFolder

FontsSubsystem.LoadFontsFromFolder method

Belirtilen klasördeki tüm TrueType yazı tiplerini dahili koleksiyona yükler.

public void LoadFontsFromFolder(string folder)
ParametreTipTanım
folderStringFontları içeren klasör.

istisnalar

istisnaşart
NullReferenceException‘klasör’ parametresi boş veya boş.
DirectoryNotFoundExceptionKlasörün belirttiği dizin mevcut değil.
InvalidDataExceptionKlasördeki dosya TrueType yazı tipini içermiyor.

Ayrıca bakınız