Interface IFontsSubsystem

IFontsSubsystem interface

Aspose.Note’un bir belgeyi kaydederken yazı tiplerini nasıl aldığını kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.

public interface IFontsSubsystem

yöntemler

İsim Tanım
GetFontFamily(string) Yazı tipi ailesini alır.

Ayrıca bakınız