Interface IFontsSubsystem

IFontsSubsystem interface

Aspose.Note’un bir belgeyi kaydederken yazı tiplerini nasıl aldığını kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.

public interface IFontsSubsystem

yöntemler

İsimTanım
GetFontFamily(string)Yazı tipi ailesini alır.

Ayrıca bakınız