Aspose.Note.Importing

Importingad alanı, belgelerden PDF biçimindeki içeriği içe aktarmak için api sağlayan sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
PdfImporter PDF formatındaki belgelerden içeriği içe aktarmak için api sağlayan sınıf. Api, belirtilen seçenekleri kullanarak bir dosyada veya bir akışta bulunan PDF belgesinden içe aktarmaya izin verir. İçe aktarma seçenekleri kullanılarak iletilirPdfImportOptions .
PdfImportOptions İçeriği PDF belgesinden içe aktarırken seçenekleri belirlemeye izin verir.