Aspose.Note.Importing

Importing ad alanı, PDF biçimindeki belgelerden içerik içe aktarmak için api sağlayan sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
PdfImporterPDF biçimindeki belgelerden içerik içe aktarmak için api sağlayan sınıf. API, belirtilen seçenekleri kullanarak bir dosyada veya bir akışta bulunan PDF belgesinden içe aktarmaya izin verir. İçe aktarma seçenekleri kullanılarak geçirilirPdfImportOptions .
PdfImportOptionsPDF belgesinden içerik içe aktarılırken seçeneklerin belirtilmesine izin verir.