Aspose.Note.Saving.Html

Html ad alanı, HTML biçiminde kaydetme gerçekleştiren sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
CssSavingArgs CssSaving olayı için veri sağlar.
FontSavingArgs FontSaving olayı için veri sağlar.
ImageSavingArgs ImageSaving olayı için veri sağlar.
PageSavingArgs PageSaving olayı için veri sağlar.
ResourceSavingArgs ResourceSaving olayı için veri sağlar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
ICssSavingCallback Aspose.Note’un bir belgeyi HTML’ye kaydederken CSS’yi (Cascading Style Sheet) nasıl kaydettiğini kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.
IFontSavingCallback Aspose.Note’un bir belgeyi HTML’ye kaydederken yazı tiplerini nasıl kaydettiğini kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.
IImageSavingCallback Aspose.Note’un bir belgeyi HTML’ye kaydederken görüntüleri nasıl kaydettiğini kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.
IPageSavingCallback Aspose.Note’un ayrı sayfaları nasıl kaydettiğini kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
FontFaceType Yazı tipi yüz tiplerini numaralandırır
HtmlImageType HTML resim türünü temsil eder.
ResourceExportType Bir kaynağın dışa aktarılabileceği yolları sıralar