FontSavingArgs

FontSavingArgs class

FontSaving olayı için veri sağlar.

public class FontSavingArgs : ResourceSavingArgs

Özellikleri

İsim Tanım
Document { get; } Kaydedilen belgeyi alır.
FileName { get; } Dosya adını alır.
FontFamilyName { get; } Kaydedilecek yazı tipinin aile adını alır.
IsBold { get; } Kaydedilen yazı tipinin kalın olup olmadığını gösteren bir değer alır.
IsItalic { get; } Kaydedilen yazı tipinin italik olup olmadığını gösteren bir değer alır.
KeepStreamOpen { get; set; } Akışı açık tutup tutmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar.
Stream { get; set; } Kaynağı depolamak için kullanılan akışı alır veya ayarlar.
Uri { get; set; } Saklanan kaynağa erişmek için uri’yi alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız