Interface ICssSavingCallback

ICssSavingCallback interface

Bir belgeyi HTML’ye kaydederken Aspose.Note’un CSS’yi (Basamaklı Stil Sayfası) nasıl kaydettiğini kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.

public interface ICssSavingCallback

yöntemler

İsimTanım
CssSaving(CssSavingArgs)Aspose.Note bir CSS(Cascading Style Sheet) kaydettiğinde çağrılır.

Ayrıca bakınız