ICssSavingCallback

ICssSavingCallback interface

Aspose.Note’un bir belgeyi HTML’ye kaydederken CSS’yi (Cascading Style Sheet) nasıl kaydettiğini kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.

public interface ICssSavingCallback

yöntemler

İsim Tanım
CssSaving(CssSavingArgs) Aspose.Note bir CSS(Cascading Style Sheet) kaydettiğinde çağrılır.

Ayrıca bakınız