IFontSavingCallback

IFontSavingCallback interface

Aspose.Note’un bir belgeyi HTML’ye kaydederken yazı tiplerini nasıl kaydettiğini kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.

public interface IFontSavingCallback

yöntemler

İsim Tanım
FontSaving(FontSavingArgs) Aspose.Note bir yazı tipi kaydettiğinde çağrılır.

Ayrıca bakınız