Interface IFontSavingCallback

IFontSavingCallback interface

Bir belgeyi HTML’ye kaydederken Aspose.Note’un yazı tiplerini nasıl kaydettiğini kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.

public interface IFontSavingCallback

yöntemler

İsimTanım
FontSaving(FontSavingArgs)Aspose.Note bir yazı tipini kaydettiğinde çağrılır.

Ayrıca bakınız