IImageSavingCallback

IImageSavingCallback interface

Aspose.Note’un bir belgeyi HTML’ye kaydederken görüntüleri nasıl kaydettiğini kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.

public interface IImageSavingCallback

yöntemler

İsim Tanım
ImageSaving(ImageSavingArgs) Aspose.Note bir görüntüyü kaydettiğinde çağrılır.

Ayrıca bakınız