ImageSaving

IImageSavingCallback.ImageSaving method

Aspose.Note bir görüntüyü kaydettiğinde çağrılır.

public void ImageSaving(ImageSavingArgs args)
Parametre Tip Tanım
args ImageSavingArgs Parametreler kaydediliyor.

Ayrıca bakınız