ImageType

ImageSavingArgs.ImageType property

Kaydedilecek görüntünün türünü alır.

public HtmlImageType ImageType { get; }

Ayrıca bakınız