Interface IPageSavingCallback

IPageSavingCallback interface

Aspose.Note’un ayrı sayfaları nasıl kaydettiğini kontrol etmek istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.

public interface IPageSavingCallback

yöntemler

İsimTanım
PageSaving(PageSavingArgs)Aspose.Note ayrı bir sayfa kaydettiğinde çağrılır.

Ayrıca bakınız